Εμφάνιση περιεχομένου Web

Επιστροφή στην πλήρη σελίδα

Estado:
 
Resuelta
Servicio:
 
Área de asistencia y cooperación a municipios
CONVOCATORIA

 

Beneficiarios:
 
EELL

RESOLUCIÓN
Órgano:
 
Pleno
Tipo de resolución:
 
Única
Fecha de resolución:
 
11 de abril de 2019
Importe total concedido:
 
2.058.090 EUROS